Verplaatsingen vanaf mijn scholen

Definitie

De indicator Verplaatsingen vanaf mijn scholen toont voor het vorig schooljaar per onderwijssoort het percentage leerlingen dat inmiddels van school is veranderd maar binnen het vo is gebleven. U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

Berekening

Het percentage is berekend op basis van het totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv in het vorige schooljaar, waarbij voor vso leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv bekostigd werden.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)