Instroom vanuit primair onderwijs

Definitie

De indicator Instroom vanuit primair onderwijs toont het percentage eerstejaarsleerlingen in het voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit het primair onderwijs, naar onderwijssoort in het po.

Toelichting

Voor de leerlingen in het vso wordt uitgegaan van de leerlingen schoolgaand binnen uw swv. U kunt gebruik maken van een filter voor de onderwijssoort waarin de leerlingen instromen. In de gevallen dat er - bijvoorbeeld door filtering - een groep ontstaat van minder dan vijf leerlingen, wordt de bijbehorende balk in de grafiek verborgen. In de tooltip komt de aanduiding <5 te staan.
Let op: voor deze indicator wordt er voor de vso leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

Berekening

Het percentage is berekend op basis van het aantal leerlingen binnen uw swv dat op 1 oktober van het vorig schooljaar was ingeschreven binnen het primair onderwijs, dus exclusief de verhuizers of zittenblijvers.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro
vso

Uitzondering

Let op: voor deze indicator wordt er voor de vso leerlingen uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv naar school gaan, niet de leerlingen die door uw swv worden bekostigd.

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)