Schooladvies en plaatsing

Definitie

De indicator Schooladvies en plaatsing toont de positie van leerlingen twee jaar nadat zij in het vo zijn ingestroomd, ten opzichte van het schooladvies van de po-school. Het is mogelijk een filter te gebruiken voor onderwijssoort in het vo, en of zij binnen uw samenwerkingsverband zijn gebleven of niet. Voor de leerlingen die niet in leerjaar 3 terecht zijn gekomen, is het mogelijk onderscheid te maken naar het schooladvies van de basisschool.

Berekening

Let op: deze indicator is gebaseerd op de leerlingen die twee jaar geleden in het vo zijn ingestroomd.

Cohort:
Iedereen die afkomstig is uit het po en in het eerste leerjaar vo is ingestroomd.
Leerlingen worden geteld bij het swv waar zij bij hun instroom toe behoren. Voor de indeling wordt vervolgens gekeken naar waar zij twee jaar na hun instroomjaar terecht zijn gekomen. Vso leerlingen worden wel meegenomen, en worden vanwege de aard van de DSM geteld bij hun schoolgaande swv. Omdat er in het vso geen leerjaren zijn, wordt in plaats daarvan gekeken naar het verblijfsjaar.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)