Schooltijden en opvang

Definitie

De indicator Schooltijden en opvang geeft de schooltijden, vakantietijden het rooster en het aanbod van buitenschoolse en tussenschoolse opvang van de school weer. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De indicator toont de schooltijden en het soort rooster (traditioneel rooster, continurooster, bioritme-model etc.) van de school. Daarnaast worden vakanties, vrije dagen en de mogelijkheden voor tussenschoolse en buitenschoolse opvang getoond. Scholen kunnen optioneel ook informatie geven over spreekuren en bewegingsonderwijs.

Berekening

Een berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.