Sociale ontwikkeling

Definitie

De indicator Sociale ontwikkeling toont de visie en werkwijze van de school op gebied van sociale opbrengsten. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De school geeft aan wat de kernwaarden van, de visie op en de werkwijze t.a.v de sociale opbrengsten is. En (optioneel) welke methode voor sociaal-emotioneel leren de school gebruikt.

Berekening

Een berekeningswijze is niet van toepassing voor deze indicator

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.