Algemene gegevens school

Definitie

De indicator Algemene gegevens school toont de algemene gegevens zoals adres, schooltype en denominatie. Het gaat om scholen met de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De algemene gegevens kunnen in Vensters worden aangepast door de school zelf, met uitzondering van het aantal scholen onder het bestuur en het onderwijstype. Deze twee gegevens kunnen alleen worden aangepast op bestuursniveau. De reden dat scholen en besturen gegevens in Vensters kunnen aanpassen is dat gegevens soms niet meer actueel zijn. Vensters PO ververst de gegevens van DUO jaarlijks. In de tussentijd kunnen er gegevens bij scholen zijn gewijzigd of er wordt bijvoorbeeld een postadres getoond i.p.v. het bezoekadres van de school. LET OP: als gegevens in Vensters PO worden gewijzigd, zijn deze niet automatisch in de centrale data bij DUO gewijzigd. Dit moet de school apart doen in ROD.

Berekening

De berekeningswijze is niet van toepassing.

Basisinformatie

Basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Databron

De gegevens uit de basisinformatie worden centraal aangeleverd; dit zijn de gegevens zoals bekend bij DUO. De gegevens kunnen in Vensters worden aangepast door scholen en besturen.

Validiteit en betrouwbaarheid

De algemene gegevens zijn voor een deel afkomstig van DUO. Het gaat hier om informatie zoals de naam, adresgegevens, onderwijstype en denominatie van de school.