Oudertevredenheid

Definitie

De indicator Oudertevredenheid toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school. Het gaat om ouders van de leerlingen in de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De school neemt een onderzoek af onder de ouders van de leerlingen op school. De school selecteert zelf een afnamegroep en wijze van benaderen. De vragenlijst van Vensters is beschikbaar via Vensters.nl of een aangesloten aanbieder.

De vragenlijst oudertevredenheid bestaat uit de volgende vragen:


Alle vragen zijn verplicht. Voor de antwoorden wordt een 4-puntsschaal gebruikt met de volgende waarden:
1 = - -
2 = -
3 = +
4 = + +

Scholen kunnen ook een bestand uploaden die zichtbaar is in de indicator.

Berekening

De vragen die worden afgenomen op een 4-puntsschaal, worden omgezet naar een 10-puntsschaal.
Omrekening van de 4-puntsschaal gebeurt volgens de volgende formule: 3 x gemiddelde - 2.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

In plaats van de scores op de vragenlijst van Vensters is het ook mogelijk een bestand te uploaden met een eigen onderzoek. Dit is beschikbaar als pdf.

Vergelijkingsgroep

De benchmark is van toepassing op alle scholen die de resultaten van Oudertevredenheid hebben gepubliceerd.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de partij die het onderzoek afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april. Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-po is een overzicht te vinden. Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.