Organisatie van het onderwijs

Definitie

De indicator Organisatie van het onderwijs toont hoe de groepen georganiseerd worden, hoeveel procent van de tijd de school per week besteedt aan de verschillende vakken en welke extra faciliteiten aanwezig zijn in de school. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

Onderwijstijd: in de indicator wordt het aantal uur/minuten ingevuld dat de school per leerjaar per week besteedt aan de verschillende vakken, en/of een tekst over de verdeling van de onderwijstijd. Dit wordt op Scholen op de kaart als percentage van de totale onderwijstijd getoond. Voor speciaal onderwijs (so) wordt bij onderwijstijd de informatie per uitstroombestemming weergegeven.

Berekening

Onderwijstijd: de berekeningen worden gedaan door Vensters PO.

De berekening van de percentages per vak gaat als volgt: het aantal uur per vak voor alle leerjaren / het totaal aantal uren voor alle vakken voor alle leerjaren x 100%.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

toelichting van de school.

Vergelijkingsgroep

De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.