Schoolgids

Definitie

Via de indicator Schoolgids kan de school de schoolgids publiceren op Scholen op de kaart. Op Scholen op de kaart is de schoolgids dan zichtbaar met een downloadknop. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De school kan ervoor kiezen haar zelfgemaakte schoolgids of de Vensters schoolgids beschikbaar te stellen op scholenopdekaart.nl.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens komen van de school zelf.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de informatie.