Veiligheid op school

Definitie

De indicator Veiligheid op school toont informatie over het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De indicator Veiligheid op school toont het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school.

Berekening

Er worden geen berekeningen gedaan.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.