Aanbod voor het jonge kind

Definitie

De indicator Aanbod voor het jonge kind toont informatie over het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen van de school en van organisaties waar de school een samenwerking mee heeft. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

Informatie over het aanbod voor het jonge kind die, eventueel in samenwerking met andere partijen, wordt aangeboden door de school. Daarbij is er ruimte om een toelichting te schrijven.

Berekening

De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.