Handige informatie voor ouders

Definitie

De indicator Handige informatie voor ouders toont informatie over de tevredenheid van ouders, hoe de school de samenwerking met ouders organiseert, de schoolverzekering en het verzuimprotocol. Het gaat om ouders van leerlingen in de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De indicator toont informatie over hoe de school de ouders betrekt, ouderparticipatie, de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolverzekering en het verzuimprotocol.

Berekening

Er worden geen berekeningen gedaan.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie

Ouderbijdrage

Schoolverzekering

Verzuimprotocol

Toelatingsbeleid

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.