Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Definitie

De indicator Voor- en vroegschoolse educatie toont informatie over het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen van de school en van organisaties waar de school een samenwerking mee heeft. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

Informatie over voor- en vroegschoolse voorzieningen die, eventueel in samenwerking met andere partijen, wordt aangeboden door de school en welk(e) VVE-programma('s) door de school worden gebruikt.

Berekening

De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Let op! Deze indicator is nog niet zichtbaar op de vernieuwde website scholenopdekaart.nl. De ingevulde informatie is wel zichtbaar in de Vensters schoolgids.

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

als een school een VVE-school is, worden twee extra vragen gesteld:

 1. Welk(e) VVE-programma('s) door de school gebruikt worden.
  • Integrale programma's:
   • Doe meer met Bas
   • Kaleidoscoop
   • KO-totaal
   • Peuterplein/Kleuterplein
   • Piramide
   • Speelplezier
   • Sporen
   • Startblokken/Basisontwikkeling
   • anders, namelijk:
  • Aanvullende programma's:
   • Ben ik in Beeld
   • Boekenpret
   • Instapje
   • Jij bent belangrijk (JBB)
   • Opstap
   • Opstapje
   • Overstap
   • Taallijn
   • anders, namelijk:
 2. Hoe de school de samenwerking met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf en de doorlopende leerlijn invult (open vraag).
  • Toelichting van de school.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.