Marktaandeel

Definitie

Dit bestuursrapport toont het marktaandeel en voedingsgebied.

Het voedingsgebied is het gebied waar leerlingen vandaan komen, de woonplaats van de leerlingen. Het voedingsgebied van een instelling of school geeft de leerlingen naar postcodegebied weer.

Het marktaandeel van een bestuur wordt bepaald op grond van het aantal leerlingen dat een bestuur betrekt uit een bepaalde gemeente, in verhouding tot het totaal aantal vo-leerlingen uit die gemeente.

Inhoud

Dit bestuursrapport toont de volgende gegevens:

Uitzondering

Vavo-leerlingen worden buiten beschouwing gelaten.

Vergelijkingsgroep

In dit rapport wordt geen vergelijkingsgroep getoond.

Databron

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

De instellingen leveren en accorderen de basisregistratiegegevens aan Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). De definitieve aanlevering van de leerlingaantallen door de school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs in Nederland.