Slaagpercentage scholen vergelijking

Definitie

Dit rapportage toont alle scholen van het bestuur. Per onderwijssoort, profiel en sector wordt van het afgelopen jaar het slaagpercentage en aantal deelnemers weergegeven. U ziet tevens het gemiddelde van de instelling, bestuur en landelijke vergelijkingsgroep.

Er is verdiepingsinformatie beschikbaar in absolute cijfers en in percentielen in het bestuursrapport Examenresultaten (interactief).
In het bestuursrapport Examenresultaten vindt u meer informatie over de inspectie-norm.

Vergelijkingsgroep

Percentielscore

De percentielscore op onderwijssoortniveau wordt berekend op basis van alle scholen die deze onderwijssoort aanbieden.

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-vakkenbestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en valide input voor de berekening van de gegevens uit het rapport.