Factsheet VO

Definitie

Hier kunt u een factsheet downloaden met actuele gegevens over uw school(vestiging). Dit is een selectie uit de gegevens zoals u ze in de bewerkomgeving op Mijn Scholen op de kaart ziet. De factsheet kunt u gebruiken in uw communicatie richting de ouders van uw huidige leerlingen, maar ook voor de werving van nieuwe leerlingen en voor het informeren van uw medewerkers of MR.

Inhoud

De factsheet bevat de volgende gegevens:

Uitzondering

Voor praktijkonderwijs is een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar.

Vergelijkingsgroep

Databron

De gegevens in de factsheet zijn afkomstig van de gepubliceerde indicatoren op Scholen op de kaart.

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregister Onderwijs (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.