Gebruik Vensters en levering MSV

Definitie

Dit rapport toont voor uw bestuur de gevuldheid van de scholen op Scholen op de kaart. Daarnaast toont het of de gegevens van de Monitoring Sociale Veiligheid naar de inspectie worden/zijn geleverd.

Inhoud

Dit Excel-rapport toont de gevuldheid van alle scholen binnen uw bestuur.

Ten slotte wordt er een overzicht gegeven van de leveringen van de afgelopen jaren.

Vergelijkingsgroep

n.v.t.

Databron

De gevuldheid van de indicatoren wordt bepaald op basis van de huidige stand van zaken op Scholen op de kaart.