Bestuursverslag

Definitie

In het bestuursverslag vindt u een verzameling van gegevens uit de rapporten van het ManagementVenster van uw bestuur en de scholen binnen uw bestuur.

Het rapport toont kant-en-klare tabellen en grafieken die u kunt gebruiken bij het genereren van uw bestuursverslag en/of jaarverslag. De richtlijnen voor het jaarverslag kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid, evenals de toelichtende brochure "Richtlijn Jaarverslag Onderwijs".

Inhoud

Het rapport bestaat uit twee delen:

Het eerste deel
schetst een beeld van het onderwijsaanbod en de resultaten.
Het tweede deel
gaat in op de waardering en geeft een beeld van de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Dit rapport toont gegevens van uw bestuur voor de volgende gegevens:

Aanbod onderwijssoorten
De onderwijssoorten die binnen uw bestuur worden aangeboden, uitgesplitst naar school en onderbouw en bovenbouw.
Aantal leerlingen
Het aantal leerlingen van uw bestuur op 1 oktober van elk schooljaar. Ook staat per onderwijssoort hoeveel leerlingen examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten.
Examenresultaten
De definitieve examenresultaten binnen uw bestuur. U ziet hierbij het slaagpercentage op bestuursniveau, het slaagpercentage per onderwijssoort en school en het driejaarsgemiddelde van het centraal examen.
Bestendigheid uitstroom leerlingen (PrO)
Deze gegevens worden alleen getoond wanneer er binnen uw bestuur een praktijkschool is.
Tevredenheid leerlingen
De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van leerlingen indien deze is afgenomen en verwerkt in Vensters. Ook toont het de ervaren en daadwerkelijke veiligheid van uw leerlingen.
Tevredenheid ouders
De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van ouders indien deze is afgenomen en verwerkt in Vensters.

Berekening

Per gegeven verschilt de berekeningswijze. Kijk in de encyclopedie bij de desbetreffende indicator of Managementrapport om te zien hoe de gegevens van uw bestuur tot stand zijn gekomen.

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep verschilt per gegeven. Kijk in de encyclopedie bij de desbetreffende indicator om te zien waar de vergelijkingsgroep uit bestaat.

Databron

De meeste gegevens zijn afkomstig van het Basisregistratie Instellingen (BRIN) en Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). DUO verzamelt en beheert deze gegevens. De tevredenheidsonderzoeken zijn door de scholen zelf afgenomen.