Examenresultaten vergelijking

Definitie

Dit rapport toont de meest relevante examenresultaten van uw school afgezet tegen diverse relevante vergelijkingsgroepen.

Per vergelijkingsgroep ziet u in hoeverre de laagste en de hoogste score uiteenlopen en hoe hoog uw eigen percentielscore is. De percentielscore geeft aan hoe de cijfers zich verhouden tot de andere scholen in de vergelijkingsgroep.

De examenresultaten per onderwijssoort worden vergeleken met:

In het rapport Examenresultaten (interactief) kunt u filters toepassen. Ook toont het verdiepende informatie over de school examencijfers.

In het rapport Examenresultaten vindt u de examenresultaten van het meest recente jaar. Ook zit u het driejaarsgemiddelde afgezet tegen de inspectienorm.

Inhoud

Elke hoofdstuk toont het landelijk gemiddelde, de percentielscore en het aantal deelnemers.

Dit rapport toont de volgende informatie:

Uitzondering

Vergelijkingsgroep

De examenresultaten per onderwijssoort worden vergeleken met:

Scholen in dezelfde regio (straal van 25km)

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-bestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en valide input voor de berekening van de gegevens uit het rapport.