Open dagen

Definitie

De indicator Open dagen toont wanneer de school open dagen organiseert. De open dagen staan op Scholen op de kaart bij ‘Bezoek deze school’ in het hoofdstuk Over de school.

Toelichting

Er staat een link naar de website van de school als de open dagen al geweest zijn of als er geen open dagen zijn ingevoerd.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Databron

Oude data worden niet automatisch verwijderd; ze blijven erop staan totdat de school ze verwijdert.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van deze indicator.