Profielkeuze

Definitie

De indicator Profielkeuze toont de keuzes die examenleerlingen maken voor een profiel (bij vmbo/havo/vwo). Dit zijn specifieke richtingen binnen de onderwijssoorten. Deze indicator staat op Scholen op de kaart bij het hoofdstuk Het Onderwijs.

Toelichting

Een profiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. Havo- en vwo-leerlingen volgen een profiel vanaf het vierde leerjaar. Vmbo-leerlingen volgen een profiel vanaf het derde of vierde leerjaar.

Soorten profielen:

Een gecombineerd profiel is ook mogelijk, dit verschilt per school.

Berekening

De berekening wordt uitgevoerd door Vensters VO. Het 1CijferVO-bestand vormt de input voor de berekening van de indicator. Voor het weergeven van de profielkeuze zijn de volgende bewerkingen gedaan:

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Uitzondering

Databron

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en zijn vervolgens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Actualisatie

Rond eind december/begin januari ontvangt Vensters van DUO de gegevens over de profielkeuze. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de (onderwijs)instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens.