De leerlingen

Definitie

De indicator De leerlingen toont het aantal leerlingen op de school, zoals bekend bij DUO. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond bij ‘Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?’ in het hoofdstuk Over de school. De indicator toont ook in welke postcodegebieden de leerlingen van de school wonen. Op Scholen op de kaart wordt dit getoond bij ‘Waar wonen de leerlingen van deze school?’ in het hoofdstuk Over de school.

Toelichting

De verschillende onderwijssoorten en leerwegen zijn:

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Uitzondering

Databron

De gegevens over instellingen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en het Basisregister Onderwijs (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden ieder schooljaar opgemaakt.

Actualisatie

Rond eind december/begin januari ontvangt Vensters van DUO de leerlingaantallen van het huidige schooljaar. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

De instellingen leveren en accorderen de basisregistratiegegevens aan het Basisregister Onderwijs (BRON). Het aanleveren van de leerlingaantallen door de school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het (door de overheid bekostigde) voortgezet onderwijs in Nederland.