Aanbod

Definitie

De indicator Aanbod toont welke onderwijssoorten de school aanbiedt. Het aanbod staat op Scholen op de kaart bij ‘Welke niveaus kan je volgen op deze school?’ in het hoofdstuk Over de school.

Toelichting

De verschillende onderwijssoorten en leerwegen zijn:

* Brugjaar kan bestaan uit leerjaar 1+2 van het vmbo en leerjaar 1+2+3 van havo/vwo. In Vensters is geprobeerd de onderwijssoort brugjaar uit te splitsen. Voor de meeste scholen is dat gelukt (soms heeft dit combinaties als vmbo-b/vmbo-k opgeleverd). Voor een aantal opleidingen was het echter niet mogelijk om brugjaar specifieker te maken, deze hebben de naam brede brugklas gekregen.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Databron

De gegevens over instellingen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en het Basisregister Onderwijs (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt, beheert en controleert deze gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden ieder schooljaar opgemaakt.

Actualisatie

Rond eind december/begin januari ontvangt Vensters van DUO het aanbod van de school. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

De instellingen leveren en accorderen de basisregistratiegegevens aan het Basisregister Onderwijs (BRON). Het aanleveren van de leerlingaantallen door de school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het (door de overheid bekostigde) voortgezet onderwijs in Nederland.