Schoolplan

Definitie

De indicator Schoolplan toont hoe de school de kwaliteit van het onderwijs vormgeeft, voor een periode van 4 jaar. De school geeft daarmee inzicht in het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg van de school. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond bij ‘Het schoolplan’ in het hoofdstuk Het onderwijs.

Toelichting

In de Wet op het voortgezet onderwijs staat in artikel 24. Schoolplan precies omschreven waaraan een schoolplan moet voldoen.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator. De school is wettelijk verplicht een schoolplan op te stellen. Het schoolplan is tevens een document dat wordt gebruikt door de school voor verantwoording over het schoolbeleid aan de Inspectie van het Onderwijs.