Examencijfers

Definitie

De indicator Examencijfers toont het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het schoolexamen en centraal examen. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond in het hoofdstuk Resultaten.

Toelichting

Het eindcijfer is een afgerond getal per vak op de cijferlijst van de leerling. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) dat de leerling voor dat vak behaald heeft te berekenen.

Het eindcijfer is niet hetzelfde als het SE-cijfer + CE-cijfer gedeeld door twee, doordat:

Voor vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).

Bij gespreid examen tellen de examenresultaten van een leerling mee in het jaar dat de leerling het examen afrondt (en slaagt of zakt).

Berekening

De berekeningen zijn uitgevoerd door Vensters VO in samenwerking met DUO. Bij het berekenen van de cijfers is rekening gehouden met de volgende punten:

Vensters VO berekent het gemiddelde van deze cijfers per onderwijssoort + leerweg.

Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:

Vensters VO past daarnaast ook nog de volgende regels toe:

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Voor vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijssoort + leerweg.

ManagementVenster

Meer informatie over Examencijfers is te vinden in de Managementrapporten Examenresultaten, Examenresultaten (interactief) en Examenresultaten vergelijking op school- en bestuursniveau.

Examenresultaten
In dit rapport staan de examenresultaten van de school, weergegeven in tabellen, op profiel- en vakniveau. Behalve de gemiddelde scores, worden ook het landelijk gemiddelde en de percentielscore weergegeven. Het rapport toont ook het driejaarsgemiddelde, het slaagpercentage en het verschil SE-CE.

Examenresultaten interactief
In dit interactieve rapport met examenresultaten is verdiepingsinformatie beschikbaar in cijfers en percentielen. In dit Tableau-rapport kunnen filters worden toegepast.

Examenresultaten vergelijking
In dit rapport kunnen examenresultaten vergeleken worden met het landelijk gemiddelde, scholen met dezelfde samenstelling, scholen met een vergelijkbaar aantal leerlingen, scholen in een vergelijkbare gemeente, scholen van dezelfde denominatie en scholen in dezelfde regio.

Uitzondering

Databron

Dit is een centrale indicator. De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-vakkenbestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Actualisatie

Rond eind september ontvangt Vensters van DUO de voorlopige examencijfers, eind december/begin januari ontvangt Vensters de definitieve examencijfers. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld met gegevens uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbaar en valide uitgangspunt voor het berekenen van de indicator.