Algemene gegevens school

Definitie

De indicator Algemene gegevens school toont algemene informatie over de school, zoals het aantal leerlingen, de denominatie en het onderwijstype. Deze informatie wordt op Scholen op de kaart getoond bij het hoofdstuk Over de school. De contactgegevens en bestuursgegevens worden getoond bij het hoofdstuk Contact.

Toelichting

De school kan enkele gegevens zelf aanpassen, zoals de adresgegevens en de denominatie. Hiervoor is gekozen, omdat scholen deze gegevens dan vaker kunnen aanpassen (Vensters VO ververst de door DUO aangeleverde gegevens namelijk maar één keer per jaar).

LET OP: als gegevens bij Vensters VO worden gewijzigd, worden deze niet automatisch aangepast bij DUO. De school moet aanpassingen dus zelf doorgeven via het Basisregister Onderwijs (BRON).

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Databron

De adresgegevens en de school- en bestuursgegevens worden centraal aangeleverd door DUO. Deze gegevens worden ieder jaar in januari ververst met de informatie zoals die op 1 oktober bekend is bij DUO. De overige gegevens worden aangeleverd door de school.

Actualisatie

Rond eind december/begin januari ontvangt Vensters van DUO (eventueel) nieuwe/gewijzigde schoolgegevens. De school heeft de mogelijkheid om zelf enkele gegevens aan te passen in de indicator Algemene gegevens school. Dit kan door naar deze indicator te gaan in Mijn Scholen op de kaart en op 'Wijzig' te klikken.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-bestand bevat gegevens over onderwijsinstellingen uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN). Deze basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens.