Oordeel Onderwijsinspectie

Definitie

De indicator Oordeel Onderwijsinspectie toont het meest recente inspectierapport voor de school. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond bij ‘Wat zegt de inspectie over de school?’ in het hoofdstuk Resultaten.

Toelichting

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. De inspectie-indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel worden getoond in de meer informatie onder ‘Bekijk de onderwijsresultaten volgens de inspectie’. De inspectie berekent voor iedere schoolvestiging de volgende indicatoren:

NB Vensters berekent bij Overgaan en zittenblijven op basis van de DUO-gegevens zelf de inspectienorm. De door Vensters berekende norm kan afwijken van de norm in de indicator Oordeel Onderwijsinspectie (hier wordt namelijk de door de inspectie berekende norm weergegeven).

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

Databron

De rapporten van de inspectie worden geleverd door de Inspectie van het Onderwijs en de link naar de website wordt automatisch gegenereerd. De eventuele overige evaluaties bij deze indicator worden aangeleverd door de school.

Actualisatie

De link naar de website van de Inspectie van het Onderwijs wordt automatisch gegenereerd. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

De inspectie is verantwoordelijk voor de validiteit en betrouwbaarheid van het rapport van de inspectie. De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de overige gegevens van deze indicator.