Schoolsamenstelling

Definitie

De schoolsamenstelling is gebaseerd op de onderwijssoorten van de school voor het meest actuele jaar.

Toelichting

Op instellingsniveau en schoolniveau (vestigingsniveau) is een indeling gemaakt van schoolsamenstelling die enerzijds aansluit bij de praktijk en die anderzijds voldoende grote groepen creëert zodat zinvol vergelijken mogelijk wordt.

Dit is de indeling van de schoolsamenstelling op schoolniveau en instellingsniveau:

Op bestuursniveau wordt voor de indeling gebruik gemaakt van de SSG indeling, aangevuld met een groep voor sectoroverstijgende besturen. Voor deze groep worden géén benchmark gegevens getoond, omdat we niet de beschikking hebben over zuivere gegevens van de VO scholen onder deze besturen. In deze groep vallen ook besturen uit het (v)so (REC en SBO).

Dit is de indeling (naam en onderwijsaanbod) van de schoolsamenstelling op bestuursniveau:

Opmerkingen:

Is relevant begrip voor

De leerlingen
Profielkeuze
Sfeer en veiligheid
Tevredenheid leerlingen
Tevredenheid ouders