Vensters voortgezet onderwijs

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Vensters bestaat uit verschillende modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. De indicatoren die getoond worden op Scholen op de kaart voor het vo staan hier nader toegelicht.