Inspectie van het Onderwijs

Definitie

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt en bevordert de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Zij bewaakt de basiskwaliteit van scholen en opleidingen, stimuleert dat scholen en opleidingen zich verbeteren en draagt bij aan het oplossen van belangrijke vraagstukken op het niveau van het onderwijsstelsel. Zie voor meer informatie de website onderwijsinspectie.nl.

Toelichting

Uitkomsten van het toezicht maakt de inspectie actief openbaar via de publieke website, zowel in de vorm van thematische rapporten en instellingsrapporten als in de vorm van open-databestanden. Deze openbaarmaking is onderdeel van haar wettelijke taak. Hiernaast worden uitkomsten van risicoanalyses in voorkomende gevallen gedeeld met het desbetreffende bestuur zelf.