Vergelijkingsgroep

Definitie

Bij enkele indicatoren worden de uitkomsten van de school vergelijken met andere scholen. Dit wordt ook wel de benchmarkgroep genoemd. Welke scholen er binnen een benchmarkgroep vallen hangt af van de indicator. Vaak worden scholen vergeleken met hetzelfde onderwijssoort of schoolsamenstelling.

Is relevant begrip voor

Behaalde diploma's en certificaten (praktijkonderwijs)
De leerlingen
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Examencijfers
Profielkeuze
Schooladvies en plaatsing
Schoolsamenstelling
Sfeer en veiligheid
Slaagpercentage
Tevredenheid leerlingen
Tevredenheid leerlingen ProZO!
Tevredenheid ouders
Tevredenheid ouders ProZO!