DUO

Definitie

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is de uitvoeringsorganisatie van OCW belast met bekostiging van onderwijsinstellingen en informatievoorziening. DUO levert de meeste gegevens voor de centrale indicatoren.

Toelichting

Op 1 januari 2010 zijn het Cfi en de IB-groep opgegaan in de nieuw opgerichte DUO.