Wet op het voortgezet onderwijs

Definitie

De Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen hoe het funderend onderwijs in grote lijnen geregeld moet zijn. Door de Wet passend onderwijs zijn hier belangrijke punten aan toegevoegd.

Toelichting

Wettekst VO.