Onderwijstype

Definitie

Verdere specificatie van onderwijssoort naar onderwijstypes (o.a. leerjaar en leerweg) zoals gehanteerd in Vensters (voorheen schoolsoort genoemd).

Dit geeft de volgende indeling:

Toelichting

De indeling onderwijstype wordt gebruikt bij indicator Aantal leerlingen. Bij de overige indicatoren wordt onderwijssoort+leerweg gebruikt.