Denominatie

Definitie

Scholen kunnen hun onderwijs inrichten naar een levensbeschouwelijke visie of onderwijsfilosofie. Op basis van deze richting zijn scholen ingedeeld in groepen, zoals protestants-christelijk, katholiek, openbaar of algemeen bijzonder.

Toelichting

Deze gegevens zijn afkomstig van DUO en worden getoond in indicator Algemene gegevens.

Mogelijke waarde

algemeen bijzonder
katholiek
openbaar
overig
protestants-christelijk

Is relevant begrip voor

Algemene gegevens school