1CijferVO

Definitie

Scholen registreren gegevens van leerlingen in het leerlingadministratiesysteem (LAS). Deze gegevens worden geleverd aan DUO en verzameld in BRON. Vervolgens worden de gegevens uit BRON verwerkt tot het 1CijferVO-bestand. Vensters ontvangt de geanonimiseerde gegevens van de individuele leerlingen rond december. Het 1CijferVO-bestand wordt gebruikt bij de berekening voor meerdere indicatoren op Scholen op de kaart.

Peildatum

1 oktober

Verversingsdatum

Eind december zijn de indicatoren die zijn gebaseerd op het 1cijferVO-bestand beschikbaar op Scholen op de kaart. Het is dan mogelijk om een toelichting te schrijven, de gegevens te controleren en te publiceren op Scholen op de kaart. De gepubliceerde gegevens zijn dan zichtbaar op Scholen op de kaart.

Eind januari worden deze indicatoren voor alle scholen automatisch gepubliceerd.