Onderwijssoort + leerweg

Definitie

Onderwijssoort+leerweg is een binnen Vensters gehanteerde indeling die bestaat uit de combinatie van onderwijssoort en leerweg. Indien de leerweg bekend is, wordt het vmbo uitgesplitst naar de leerwegen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t, conform de indeling van de Inspectie. Dat geeft de volgende indeling:

Toelichting

De indeling onderwijssoort+leerweg wordt gebruikt bij alle indicatoren behalve Aantal leerlingen (hier wordt onderwijstype gebruikt).