Leerjaar

Definitie

Een aanduiding van het leerjaar waarin de leerling onderwijs volgt. Mogelijke waarden: 1 t/m 6.

Mogelijke waarde

1
2
3
4
5
6

Is relevant begrip voor

De leerlingen