ESS-leerlingen

Definitie

De Engelse Stroom vormt samen met het Internationaal Baccalaureaat het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs. De opleiding is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en duurt 4 of 5 jaar. De vakken die de leerlingen volgen zijn vergelijkbaar met die in het voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo, maar worden voor het merendeel in het Engels aangeboden.

Toelichting

ESS- en IB-leerlingen worden bij de indicator Examencijfers en Slaagpercentage buiten beschouwing gelaten. Deze hebben afwijkende examentijden en de examens zijn niet bekend bij DUO.