IB-leerlingen

Definitie

Het Internationaal Baccalaureaat vormt samen met de Engelse Stroom (ES) het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO). Het diploma Internationaal Baccalaureaat (IB) is te behalen door leerlingen van 16 tot 19 jaar uit het voortgezet onderwijs, op het niveau van het Nederlandse vwo. De leerling volgt twee jaar lang zes vakken die hij heeft gekozen uit zes disciplines, waaronder talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken. Het Internationaal Baccalaureaat is een diploma dat in principe toegang geeft tot het hoger onderwijs in de hele wereld. DUO registreert deze twee jaren in leerjaren 5 en 6.

Toelichting

ES- en IB-leerlingen worden bij de indicator Examencijfers en Slaagpercentage buiten beschouwing gelaten. Deze hebben afwijkende examentijden en de examens zijn niet bekend bij DUO.