Extraneus

Definitie

Leerlingen op het vso kunnen staatsexamen doen of als extraneus deelnemen aan het examen op een reguliere vo-school. Leerlingen die als extraneus examen afleggen op een reguliere vo-school volgen meestal ook op basis van een symbiose-overeenkomst een deel van het onderwijsprogramma op die school. Voor deze leerlingen geldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de reguliere school.

Een leerling die op 1 oktober staat ingeschreven op een vestiging en vervolgens examen doet op een andere vestiging, wordt deze leerling gezien al een extraneus. Deze leerling wordt door Vensters (en de inspectie) niet meegenomen in de berekeningen van het examencijfer zoals CE en SE-CE

Toelichting

Extraneus worden niet meegenomen in de berekeningen van de indicatoren. Het is een kenmerk die wordt gebruik bij deelname aan de examens. Bij de indicatoren Profiel- en sectorkeuze, Doorstroom binnen de school, Slaagpercentage en Examencijfers worden ze niet meegenomen in de berekeningen.

Is relevant begrip voor

Examencijfers
Overgaan en zittenblijven
Profielkeuze
Slaagpercentage