Praktijkonderwijs

Definitie

Praktijkonderwijs is een onderwijstype binnen het onderwijs.

Toelichting

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een profiel. De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland.

Een aantal centrale indicatoren over onderwijsresultaten op Scholen op de kaart, zijn niet van toepassing op het praktijkonderwijs. Daarom zijn er specifieke praktijkonderwijsindicatoren ontwikkeld: Behaalde diploma's en certificaten en Na het praktijkonderwijs. Zo kunnen zij zich goed presenteren op Scholen op de kaart. De gegevens voor deze indicatoren zijn afkomstig uit de Uitstroommonitor van Sectorraad Praktijkonderwijs.

Is relevant begrip voor

Aanbod
Behaalde diploma's en certificaten (praktijkonderwijs)
Examencijfers
Na het praktijkonderwijs
ProZO!-vragenlijst
Sfeer en veiligheid
Tevredenheid leerlingen ProZO!
Tevredenheid ouders ProZO!