Lwoo

Definitie

Leerwegondersteunend onderwijs

Toelichting

Het samenwerkingsverband passend onderwijs vo beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze vorm van onderwijs.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
De leerlingen
Deelnamepercentage
Deelnamepercentage
Overgaan en zittenblijven