Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)

Definitie

In het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) voor vmbo worden vak theorie en praktijk geïntegreerd getoetst. Zij voeren dus praktische handelingen uit en beantwoorden ook theoretische vragen. Deze cijfers worden vaak apart getoond omdat de Inspectie de school hierover niet op de resultaten van het centraal examen beoordeelt. De inspectie controleert bij CSPE wel op het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen.