Definitief examenbestand

Definitie

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) aan DUO doorgeven. Deze worden vastgelegd in het Basisregister Onderwijs (BRON).

Peildatum

1 oktober

Verversingsdatum

januari