Leeftijdscategorie

Definitie

In het primair onderwijs is het voor de bekostiging van so leerlingen relevant in welke leeftijdscategorie ze vallen. Er gelden verschillende bedragen per leeftijdscategorie. We onderscheiden leerlingen die jonger zijn dan 8 jaar, en leerlingen van 8 jaar en ouder. De leeftijd hiervoor wordt bepaald op 31 december.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Peildatum 1 februari