Opbrengstenkaart

Definitie

De Opbrengstenkaart van de Inspectie toont de schoolresultaten van leerlingen in diverse schooljaren. De Opbrengstenkaart wordt gebruikt voor indicator Doorstroom en uitstroom.

Is relevant begrip voor

Doorstroom naar vervolgonderwijs
Overgaan en zittenblijven