Sectoroverstijgend bestuur

Definitie

Bestuur waaronder scholen uit verschillende onderwijssectoren vallen. Dit zijn besturen die zowel scholen in de VO sector, als in een andere onderwijssector (PO of MBO) hebben.