Binnen of buiten swv

Definitie

Binnen of buiten het swv is een aanduiding bij de verplaatsingsindicatoren. Het geeft aan of een leerling die van schoolvestiging is veranderd naar een schoolvestiging binnen hetzelfde swv is gegaan, of dat de nieuwe schoolvestiging in een ander swv ligt dan de oude.

Is relevant begrip voor

Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen