Toelaatbaarheidsverklaring

Definitie

De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij en afgegeven door het samenwerkingsverband. Het is een voorwaarde voor leerlingen om onderwijs te volgen aan een school voor sbo, so, pro of vso.

Is relevant begrip voor

Toelaatbaarheidsverklaringen
Toelaatbaarheidsverklaringen